FIBA PLUS

↪️FIBA Plus është një iniciativë e rëndësishme për zhvillimin e basketbollit në nivel global, dhe Federata Shqiptare e Basketbollit (FSHB) ka pasur nderin të marrë pjesë në këtë program. Ky program ka për qëllim të ndihmojë federatat kombëtare të basketbollit për të zhvilluar dhe krijuar një strategji të qëndrueshme dhe efektive për të ardhmen e sportit në vendin e tyre.
🙌🏻Në Tiranë, pesë pjesëtarë të FIBA Plus erdhën për të marrë pjesë në një workshop të organizuar në Xheko Imperial. Ky workshop, i cili zgjati tre ditë, nga data 8 deri më 10 qershor, mblodhi së bashku anëtarët kryesorë të FSHB-së. Ata u trajnuan dhe u ndihmuan nga ekspertët e FIBA-s për të zhvilluar një program strategjik për federatën.
▶️Pjesëmarrësit e workshopit përfshinin punonjës të FSHB-së, të cilët mësuan teknika dhe praktika të ndryshme për menaxhimin dhe zhvillimin e basketbollit, si dhe për krijimin e një plani të qartë për të ardhmen. Ky plan synon të rrisë cilësinë e lojës dhe të forcojë strukturat organizative të federatës, duke i mundësuar asaj të konkurrojë në nivele më të larta ndërkombëtare.
Federata Shqiptare e Basketbollit është tashmë në një fazë të re të zhvillimit të saj, duke u fokusuar në rritjen e aftësive menaxheriale dhe sportive për të siguruar një të ardhme të ndritur për basketbollin shqiptar. Me ndihmën e FIBA Plus, ajo synon të zbatojë strategjitë e reja dhe të përdorë burimet e saj në mënyrë më efektive për të përmbushur objektivat e saj afatgjata.
Kjo përpjekje është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit ndërkombëtar në sport dhe tregon angazhimin e Federatës Shqiptare të Basketbollit për të përmirësuar standardet e saj dhe për të promovuar basketbollin në Shqipëri.