Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Pergjithshme Dhjetor 2023

Shoqatat Anëtare

Shoqatat pranuar në Asamblenë 22.12.2023 si anëtare të FSHB-së
Shoqatat kandidate për anëtarsim