Kampionati i Basketbollit ndërmjet Institucioneve

Info:

KAMPIONAT BASKETBOLLI NDËRMJET INSTITUCIONEVE

RREGULLORE E KAMPIONATIT NDËRMJET INSTITUCIONEVE 2020

Anulluar për shkak të pandemisë COVID-19