Asambleja e Përgjithshme e FSHB
TIRANA F 20FIERI BASKET
2008Shoqata e Vëzhguesve dhe Gjyqtarëve të Basketbollit